0909.86.88.06

So sánh các bảng liệt kê

Đức Nghĩa

Điền Quý Real tại Điền Quý Real

TIẾP XÚC Đức Nghĩa

Sắp xếp theo:

Giường: 02Phòng tắm: 02DT(m2): 74

Căn hộ

9.000.000 VNĐ/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02DT(m2): 74

Căn hộ

Giường: 02Phòng tắm: 02DT(m2): 73

Căn hộ

7.000.000 VNĐ/tháng

Giường: 02Phòng tắm: 02DT(m2): 73

Căn hộ

Giường: 2Phòng tắm: 2DT(m2): 72

Căn hộ 2PN

2.300.000.000 VNĐ

Giường: 2Phòng tắm: 2DT(m2): 72

Căn hộ 2PN

9.000.000 VNĐ/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1: 32

Căn hộ

Giường: 2Phòng tắm: 2DT(m2): 74

Căn hộ 2PN

17.500.000 VNĐ/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2DT(m2): 74

Căn hộ 2PN


.
.
.
.