0909.86.88.06

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 2Phòng tắm: 2DT(m2): 72

Căn hộ 2PN

2.300.000.000 VNĐ

Giường: 2Phòng tắm: 2DT(m2): 72

Căn hộ 2PN

9.000.000 VNĐ/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1: 32

Căn hộ

Giường: 2Phòng tắm: 2DT(m2): 74

Căn hộ 2PN

17.500.000 VNĐ/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2DT(m2): 74

Căn hộ 2PN


.
.
.
.